• SZKOŁA
 • 

  Matury poprawkowe

  Przyklejony
  lip
  21

  Wszystkich absolwentów, którzy wyrazili chęć przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym informujemy, że egzamin ten będzie miał miejsce 25. sierpnia br. o godz. 9:00. Prosimy o przybycie do szkoły ok. 45 minut wcześniej (ok. godz. 8:15) i przyniesienie ze sobą dowodu osobistego oraz odpowiednich przyborów.

  Życzymy powodzenia i trzymamy kciuki! :)

     

  4. i 5. dzień ćwiczeń terenowych

  cze
  23

  Dzień 4

  Trasa: Kraków – Krzeszowice – Dolina Racławki – Dubie – Dębnik – Czatkowice

  W tym dniu praktyk przećwiczone zostały nabyte wcześniej umiejętności jak: orientacja mapy w terenie, określanie miejsca stania, pomiary tektoniki. Następnie w dolinie Racławki opisane zostały wapienie karbońskie, martwica wapienna. Opisane zostały dolomity ze Zbrzy w kamieniołomie w Dubiu i marmury dębnickie w Dębniku. więcej

  

  3. dzień ćwiczeń terenowych geologów

  cze
  22

  Dzień 3

  Kraków – Wola Filipowska – Filipowice – Kowalska Góra – Miękinia

  Przeprowadzone zostały obserwacje geologiczne i petrograficzne w wyniku których rozpoznane zostały między innymi : wapienie jurajskie, piaskowce karbońskie, zlepieńce myślachowickie, wapienie triasowe, tufy porfirowe i tufity, porfiry. Uczniowie mieli okazje obserwować wykorzystanie tufów i tufitów w architekturze gospodarstw domowych w rejonie Filipowic, a także w murach zewnętrznych kościoła w Filipowicach. Kolejną ważną nabytą umiejętnością było sporządzanie pełnej dokumentacji odsłonięcia, na przykładzie kamieniołomu porfirów w Miękini. więcej

  

  Terminy egzaminów klasyfikacyjnych końcoworocznych

  cze
  22

  Egzamin klasyfikacyjny czerwiec 2015
  UTK, sieci, administracja sieciami, 24.06 g. 8.00  sala 300                                                                         U Dubaniowska, P Zawislan, KPazdyk
  Informatyka 24.06 g. 9.00        sala 300

  Prace wiertnicze, projektowanie w wiertnictwie 24.06 g. 9.30  sala 14                                                                                                                                          A Matyasik, A Druzgała
  WF 24.06 g. 10.00     sala gimnastyczna            D Koźmin, K Durlik

  Matematyka 23.06 g. 9.00  sala 202                 E Gumułka, B Markowska
  J niemiecki, j angielski, j. angielski zaw. 24.06 g. 8.00   sala 406                                                                                                                                                        A Wadas, E Bagińska