• SZKOŁA
 • 

  Klasa IIw na wycieczce do Bóbrki

  Przyklejony
  paź
  1

  W dniu 1.10.2015r. klasa IIw wyjeżdża na wycieczkę przedmiotową do Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce oraz rezerwatu przyrody nieożywionej Prządki.

     

  4. i 5. dzień ćwiczeń terenowych

  cze
  23

  Dzień 4

  Trasa: Kraków – Krzeszowice – Dolina Racławki – Dubie – Dębnik – Czatkowice

  W tym dniu praktyk przećwiczone zostały nabyte wcześniej umiejętności jak: orientacja mapy w terenie, określanie miejsca stania, pomiary tektoniki. Następnie w dolinie Racławki opisane zostały wapienie karbońskie, martwica wapienna. Opisane zostały dolomity ze Zbrzy w kamieniołomie w Dubiu i marmury dębnickie w Dębniku. więcej

  

  3. dzień ćwiczeń terenowych geologów

  cze
  22

  Dzień 3

  Kraków – Wola Filipowska – Filipowice – Kowalska Góra – Miękinia

  Przeprowadzone zostały obserwacje geologiczne i petrograficzne w wyniku których rozpoznane zostały między innymi : wapienie jurajskie, piaskowce karbońskie, zlepieńce myślachowickie, wapienie triasowe, tufy porfirowe i tufity, porfiry. Uczniowie mieli okazje obserwować wykorzystanie tufów i tufitów w architekturze gospodarstw domowych w rejonie Filipowic, a także w murach zewnętrznych kościoła w Filipowicach. Kolejną ważną nabytą umiejętnością było sporządzanie pełnej dokumentacji odsłonięcia, na przykładzie kamieniołomu porfirów w Miękini. więcej

  

  Program „JUNKERS szkoli”

  cze
  20

  W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie kształcący się w zawodzie technik urządzeń sanitarnych będą uczestniczyć w programie „Junkers szkoli”. Celem programu jest:
  – poszerzenie wiedzy uczniów w zakresie nowoczesnych systemów grzewczych,
  – zapoznanie ich z technologiami wykorzystywanymi w urządzeniach marki Junkers,
  – ułatwienie uczniom startu w zawodzie instalatora urządzeń grzewczych