• prac. geologiczno - wiertnicza
 • 

  Salon Maturzystów

  wrz
  22

  W dniu 23.09.2014r. o godz. 11.45 klasa IVgta wychodzi na Salon Maturzystów.

  

  Sokrates z Cyceronem w gościnie na Brzozowej

  wrz
  21

  Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na zajęcia z tradycji klasycznej. W tym semestrze czytanie „Sumy Teologicznej” Tomasza z Akwinu oraz kontynuacja nauki języków łacińskiego i starogreckiego. Dla początkujących podstawy języka greckiego oraz łacińskiego. Zajęcia są otwarte dla wszystkich, również dla młodzieży i dorosłych spoza naszej szkoły.
  Zajęcia odbywają się w każdy czwartek w godz. 16.00 – 18.00 w sali 14.
  Prowadzący: dr Andrzej Wadas, mgr Bogdan Sobiło.

   

  Opłata semestralna w Szkole Policealnej

  wrz
  13

  W związku z rozpoczęciem zajęć w Szkole Policealnej przypominamy o wpłacie na Radę Rodziców za I półrocze nauki w wysokości 100 zł/semestr.

  Wpłaty należy dokonywać na rachunek 41 1020 2892 0000 5502 0015 7388

  w tytule: Rada Rodziców I semestr

  kwota: 100 zł

  Pieniądze zostaną przeznaczone na doposażenie pracowni wiertniczej.

  Dziękujemy!

   

  Standaryzacja egzaminu w klasie IVgt

  wrz
  7

  W dniu 9.09.br. na lekcji 9,10 i 11 w świetlicy odbędzie się standaryzacja części praktycznej egzaminu zawodowego. Prosimy uczniów tej klasy o przyniesienie następującego wyposażenia (wyposażenie przynosi każdy uczeń, gdyż nie będzie możliwości porozumiewania się i wzajemnego pożyczania sprzętu) : więcej

  

  Plan zajęć dla Szkoły Policealnej

  wrz
  6

  Zapraszamy do zapoznania się z planem zajęć dla Słuchaczy Szkoły Policealnej. Jest to wersja wstępna. O zmianach zostaną Państwo poinformowani w dniu rozpoczęcia zajęć czyli 13.09.br., a także zostaną zamieszczone na stronie internetowej.

  

  Ćwiczenia terenowe klasy IV gt

  wrz
  3

  W dniach 15-19.09.2014r. klasa IV gt wyjeżdża na ćwiczenia terenowe w Pieniny. Bazą noclegową jest Krościenko n/Dunajcem.

  W programie ćwiczeń m.in. wyjście na Trzy Korony, Sokolicę, wycieczka do Czerwonego Klasztoru na Słowacji, wody mineralne Krościenka i Szczawnicy, wyjazd kolejką na Palenicę i przejście pod Wysoką, wyjście na Bryjarkę, wąwóz Homole, dolina Białej Wody, Muzeum PPN.