• SZKOŁA
 • 

  Zebrania z Rodzicami 19.01.2017

  Przyklejony
  sty
  16

  Harmonogram zebrań z rodzicami w dniu 19.01.2017r. (czwartek)

   

  godzina 16.30            sala

   

  IV w                           14

  IV i                             106

  IV gtw                      105

   

  godzina  17.30

  106                                I ib

  14                                I ia

  105                            I wag

  204                             II i II w

  203                             III i

  Świetlica                    III wag

  304                               II gt II a

  300                               II i

  O godzinie 16.30 „Jasełka” dla rodziców.

  O godzinie 17. 00 zebranie Rady Rodziców.

  

  Program 500+

  Przyklejony
  mar
  30

  RODZINA 500+

   

  Wnioski o świadczenie na dziecko w ramach Programu 500+ można składać w Sekretariacie szkoły we wtorek i czwartek w godz.9.00 – 13.00. więcej

   

  Opłata semestralna w Szkole Policealnej

  Przyklejony
  wrz
  13

  Wpłaty należy dokonywać na rachunek 41 1020 2892 0000 5502 0015 7388

  w tytule: Rada Rodziców I/II/III/IV (odpowiednio) semestr

  kwota: 100 zł

  Pieniądze zostaną przeznaczone na doposażenie pracowni wiertniczej.

  Dziękujemy!

  

  INFORMACJA O ZANIECZYSZCZENIU POWIETRZA

  sty
  11

  INFORMACJA O ZANIECZYSZCZENIU POWIETRZA

  na podstawie danych z monitoringu WIOŚ w Krakowie

   

  Zjawisko: przekroczenie zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10

  Dana i  godzina wydania: 11.01.2017 r. godz. 8.05 więcej

  

  Ostrzeżenie SMOG

  sty
  10

  INFORMACJA O PRAWDOPODOBIEŃSTWIE WYSTĄPIENIA ZJAWISKA ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA
  na podstawie prognozy z

  Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego

  Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

   Zjawisko: OSTRZEŻENIE SMOG – dzisiaj możliwe przekroczenie poziomu informowania dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu

  Data i godzina wydania: 10 stycznia 2017r. – godz.07:04 więcej

   

  Przekroczenie zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10

  sty
  9

  INFORMACJA O WYSTĄPIENIU WYSOKICH STĘŻEŃ PYŁÓW PM10 NA OBSZARZE KRAKOWA (na podstawie danych WIOŚ w Krakowie)

  OC-02.5535.2.3.2017.WM

  Kraków, dnia 9 stycznia 2017 r.

   

  INFORMACJA O ZANIECZYSZCZENIU POWIETRZA

  na podstawie danych z monitoringu WIOŚ w Krakowie

  Zjawisko: przekroczenie zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10

  Dana i  godzina wydania: 09.01.2017 r. godz. 8.05

  Obszar: miasto Kraków

  Ocena: na obszarze miasta występuje zjawisko wysokich poziomów stężeń pyłów PM10. Wartość stężenia pyłów PM10 liczona wg średniej 7 – godzinnej (w godzinach nocnych i wczesno porannych) wyniosła 161 µg/m3. więcej

  

  Warsztaty radzenia sobie ze stresem dla uczniów klas maturalnych

  sty
  7

  Warsztaty dotyczące radzenia sobie ze stresem (egzaminacyjnym i nie tylko) dla uczniów  klas maturalnych:

  12 stycznia (czwartek) godz. 9.10- 11.45 – IV g w. (s.406)

  13 stycznia (piątek) godz. 9.10- 11.45 – klasa IV w (s.406)

  20 stycznia (piątek) godz. 9.10- 11.45 – klasa IV i (s.406)

  

  XV Styczniowe spotkania gimnazjalistów

  sty
  7

  Kolejny raz bierzemy udział w  XV „Styczniowych spotkaniach gimnazjalistów”, które będą mieć miejsce 26 stycznia 2017 r. (czwartek), w godz. 9.00 – 14.00, w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie, ul. Ułanów 9, gdzie zaprezentujemy ofertę naszej szkoły.

  Wszystkich Gimnazjalistów wraz z Rodzicami i Nauczycielami serdecznie zapraszamy!

  Plakat XV SSG_z_KO_krzywe_ciemny